دلیجه

نام علمی : Falco Tinnunculus

نام انگلیسی:  Kestrel    

نام فارسی: دلیجه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 تا 38 سانتیمتر طول دارد. بدن باریک و دمش بلند است که د رانتها، لبه صاف یا اندکی گرد دیده می شود. همچنین بال های نوک تیزی دارد. در پرنده ی نرف سر و دم خاکستری، روتنه و جبه قهوه ای بلوطی با نقطه های سیاه است و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه دیده می شود. د رپرنده ی ماده، روتنه قهوه ای با نقطه نقطه ی سیاه و شاهپرهای بال سیاه است. همچنین خط زیر چشم با سبیل سیاه مشخصف زیر تنه نخودی با رگه های طولی قهوه ای تیره و زی رگلو اندکی روشنتر است. هر دو جنس ناخن سیاه رنگ دارند. معروفترین پرنده ای است که مدت زمانی طولانی، در جا، بال زنی می کند.

صدا: صدای این پرنده تا حدودی جیغ مانند و به صورت «کی- کی- کی- » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمناطق باز، درختزار، حاشیه ی تالاب ها، روی تیرهای برق و صخره ها و در نزدیگی شهر و روستا به سر می برد. در ایران فراوان است و تولید مثل می کند.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است، اما برای صید شاهین ها از این پرنده استفاده می کنند. ضروری است ضمن جلوگیری از این کار، از محل های تولید مثلش حفاظت جدی به عمل آید.

نظرات بسته شده است.