روستاى مال‌واجرد

این روستا در ۱۲۹ کیلومترى جنوب شرقى اصفهان قرار گرفته است و آب و هواى کویرى و معتدل و خشک دارد. کوه‌هاى دملاح، کوتوره و سفید در شمال آبادى است و باتلاق گاوخونى در ۱۶ کیلومترى شرق آن قرار دارد. در این آبادى یک مسجد قدیمى وجود دارد که کاشى‌‌کارى‌هاى آن نشان مى‌دهد که در دوران صفویه احداث شده است

نظرات بسته شده است.