روستای کلات گنباد

وجه تسمیه
کلات به سرزمینی گفته می شود که بر بلندی واقع شده باشد. از آنجا که روستای کلات بر بلندی مشرف بر شهر گناباد واقع شده و چشم انداز زیبایی دارد به این نام موسوم شده است.

موقیعیت جغرافیایی
نام روستایی بسیار زیبا در دامنه کوههای جنوبی شهرستان گناباد می باشد. این روستا از پیشینه تاریخی بسیار بالایی بر خوردار است.

 تاریخ کلات
کلات از روستاهای کهن شهر پیر تاریخ (گناباد) می باشد که اگر عمری بیشتر از این شهر نداشته باشد کمتر ندارد. آمدن نام این روستا در کتابی مثل شاهنامه فردوسی خود دلیل بر قدمت بالای این روستا می باشد. البته برخی مدعی هستند که منظور از کلات در شاهنامه کلات نادری در کنار شهر مقدس مشهد است اما بررسی بسیار ساده ای در ابیات اشعاری از شاهنامه که نام کلات در آن آمده نشان می دهد که این مکان جایی جز روستای کلات نمی باشد. ضمنا آثار تاریخی بر جای مانده از آنچه شاهنامه از آن یاد می کند خود نیز دلیل روشنی بر این مدعا می باشد.

نظرات بسته شده است.