زاغ بور ( زاغ کویری یا بور مرغ)

نام علمی : Podoces Pleskei

نام انگلیسی: Pleske's Ground Jay    

نام فارسی: زاغ بور ( زاغ کویری یا بور مرغ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 24 سانتیمتر طول دارد و شبیه هدهد، اما بدون تاج سر، است. منقار بلند یا اندکی خمیدگی رو به پایین و بال ها پهن است. رنگ پرو لا نخودی مایل به قهو ای صورت کمرنگ تر و از قاعده ی منقار تا چشم ها لکه ی سیاه رگه مانند و نیز لکه ی سیاه بزرگی د ربالای سینه اش دیده می شود. بال ها سیاه با دو نوار بالی سفید است ( که در پرواز مشخص می شوند) . بسیار فریبکار است. به طور تصادفی بالای بوته های قیچ نشسته و دمش را اندکی به صورت پرنده مانند نگه می دارد. بیشتر روی زمین راه رفته و به سرعت می دود تا از مقابل دیدگان پنهان شود. تا حدودی شبیه چکاوک های هدهدی است.

صدا: صدای این پرنده ضعیف و با حدود 10 نوت در ثانیه به صورت« پی- پی- پی-پی-پی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق استپی بیابانی، بیابان های ماسه ای با گیاهان پراکنده و دشت های پوشیده از گیاه قیچ به سر برده و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. تنها پرنده ی بومی وآندمیک در ایران است و اخیرا پراکندگیش وسعت بیشتری دارد.

خفاظت: با توجه به کاهش فراوان جمعیت این پرنده در سال های اخیر که عمدتا به سیب جمع آوری آن برای تاکسیدر می است. اقدامات ویژه حفاظتی برایش ضروری است.

نظرات بسته شده است.