زانوی قفل شده

در اثر پارگی و در رفتگی یکی از غضروفهای داخلی مفصل زانو , زانو قفل می شود . این آسیب معمولا در ورزشکاران دیده می شود که بعلت پیچش پا در هنگامیکه زانو کاملا صاف شده است رخ می دهد . غضروف پاره شده از محل معمول خود یعنی سطوح بین مفصلی خارج شده و مانع حرکت طبیعی می شود .

ویژگیهای زانوی قفل شده عبارتند از:
* درد زانو
* صدای "ترق" بعلت پارگی غضروف
* تورم زانو
* عدم توانایی در خم یا راست کردن زانو

تذکر:
هیچگاه سعی سعی در خم یا راست کردن زانو قفل شده نکنید .

در برخورد با این مصدوم نکات زیر را رعایت کنید :
1- زانو را سرد نمایید ( با گذاشتن قطعات یخ بر روی زانو)
2- داروی مسکن (آسپرین یا بروفن) به مصدوم بدهید
3- مصدوم را با برانکار به بیمارستان ببرید.
 

نظرات بسته شده است.