ساختن قطب نمای مغناطیسی

قطب نمای سوزنی شناور
برای مغناطیسی کردن یک سوزن آن را در یک جهت بر روی پارچه ابریشمی بکشید. مالش سوزن از پایین به بالا باعث میشود که سوزن نقطه شمال را در نیمکره شمالی نشان دهد. شما میتوانید سوزن را مغناطیسی هم بکنید و به وسیله کشیدن سوزن روی یک آهن ربا یا حتی چاقوی خودتان احتمالاً مغناطیسی میشود. با مالش به موهای خود سوزن را چرب کنید. به آرامی سوزن را روی آب راکد یا ظرف آبی بگذارید. چرب بودن سوزن سبب میشود که سوزن روی سطح آب شناور بماند. سوزن به آرامی به سمت جهت شمال- جنوب می چرخد.
قطب نمای تیغه ریش تراش
یک تیغه از چند لایه فنر متفاوت تشکیل شده است. که با مالش آنها به همدیگر میتوان آنها را مغناطیسی کرد.

مغناطیسی کردن سوزن با باتری
سیمی را دور سوزن بپیچانید و برای چند دقیقه سر سیم را به ته باتری وصل کنید به این صورت سوزن مغناطیسی میشود.

نظرات بسته شده است.