سقوط، شکستگی و جراحت

در مواردی که فردی سقوط می کند بسته به ارتفاع و شدت مجروحیت باید با مجروح با احتیاط برخورد شود در اولین قدم درخواست کمک از دیگران و سپس بی حرکت نگه داشتن گردن و ستون فقرات از اهم دقت هاست. با دو قطعه چوب یا مقوا یا حتی سنگ که در دو طرف گردن مصدوم می گذارید از بی حرکتی عضو صدمه دیده مطمئن شوید.

همچنین باید به سه مورد اساسی یعنی باز بودن راه هوایی، نفس کشیدن مصدوم و ضربان قلب او توجه نمایید. در این موارد ابتدا راه هوایی یعنی دهان و حلق و بینی مصدوم را باز کنید و اگر مصدوم نفس نمی کشد تنقس دهان به دهان را شروع کنید و اگر قلب بیمار از حرکت ایستاده بود آن را ماساژ دهید. سعی کنید بعد از هر پنج بار ماساژ قلب حتماً یک نفس دهان به دهان عمیق بدهید در صورتی که بیمار از هیچ یک از سه مورد اساسی فوق رنج نمی برد دقت به نقاط خونریزی دهنده از موضوعات مهم است.

اندام خونریزی دهنده را با گازهای استریل و با تمیز پوشانده و آن را بالاتر از بدن بیمار نگهدارید. اغلب با فشار دست امدادگر بر روی پانسمان و پس از کمی صبر خونریزی بند می آید. هرگز از " گارو" و طناب و امثال آن برای بستن بالای زخم و قطع خونریزی استفاه نکنید.

اگر خونریزی بند نیامد دست امدادگر باید روی پانسمان زخم فشار مستمر وارد کند و بی درنگ بیمار به ایین کوه اعزام شود.

در صورتی شکستگی در اندام ها حتماً عو لطمه دیده را با آتل یا قطعات چوب بی حرکت کنید.

در شکستگی هایی که سر استخوان از پوست بیرون آمده لازم است با گاز استریل روی آن را پوشانده و پانسمان کنید هرگز زخم های بزرگ را دستکاری نکنید و شستشو ندهید. هیچ وقت سعی در جا انداختن عضو شکسته نکنید.

پس از این اقدامات بیمار باید هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی اعزام شود در تمام این مراحل مصدوم را حتماً گرم نگهدارید. به مصدوم غذا و مایعات نخورانید و بدو نآتل بندی صحیح و اطمینان از بی حرکتی گردن و بند آوردن خونریزی ها بیمار را حرکت ندهید.

درصورتی که سینه و شکم کوهنورد دچار ضرب دیدگی شدید شود از آسیب احشاء داخلی نباید غافل بود این مصدومان را نیز باید هر چه سریع تر به یک مرکز پزشکی اعزام نمود. برای جراحت های ساده از زخم های سطحی یک ساک کمک های اولیه همیشه راهگشا خواهد بود و از همه اینها مهم تر ذکر این نکته مجدداً ضرورت می یابد که در کوهنوردی های طولانی حضور یک امدادگر با تجربه الزامی است. دستورالعمل هایی که راجع به احیاء قلب و ریه و آتل بندی عنوان شد بدون آگاهی و آموزش قبلی نسبت به آنها عملاً امکان پذیر نیست.

نظرات بسته شده است.