سنقر سفید

نام علمی : Circus Macrourus

نام انگلیسی:  Pallied Harrier    

نام فارسی: سنقر سفید 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 تا 48 سانتی متر طول دارد. حال پرواز و وضیعت بدنش شبیه سنقر گندمزار است. پرنده نر به رنگ خاکستری کمرنگ بدون دمگاه سفید، زیر تنه ی سفید مایل به خاکستری است. انتهای شاهپرهای بال ها سیاه است و همانند مثلث کوچکی در انتهای بال ها دیده می شود. پرنده ی ماده به واسطه طوق سفید پس گردن از ماده ی سنقر گندمزار متمایز می شود.

رنگ پر و بال ماده، قهوه ای است که در سطح پشتی تیره تر دیده می شود و نیز دمگاه سفیدکه روی دم نوار های عر ضی سیاه رنگی وجود دارد. همچنین زیر تنه قهوه ای کمرنگ است. پرنده ی نر، به واسطه ی رنگ روشن تر، پرهای سفید تر ران ها و نداشتن رگه ، شناخته می شود. جوجه ها و پرنده ی نابالغ از جوجه ها و نابالغ سنقر خاکستری، به سختی تشخیص داده می شود. پرنده ی نابالغ شبیه به نابالغ سنقر گندمزار است.

زیستگاه: این پرنده در مناطق دشت های باز، استپ های خشک، تپه ماهورهای کم درخت و نواحی تالابی به سر می برد. در ایران، زمستان ها، به صورت مهاجر عبوری در اکثر نقاط دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که جلوگیری از تخریب تالاب ها و مناطق زیستی این پرنده برای حفاظتش کافی است.

نظرات بسته شده است.