شاهین بلوچی ( لاگر )

نام علمی : Falco Jugger

نام انگلیسی:  Lagger Falcon    

نام فارسی: شاهین بلوچی ( لاگر ) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن این شاهین 45 سانتیمتر است. شاهینی شبیه بالابان و بحری هردو است. در پرواز مهارت بسیار دارد و سرعت آن هنگام حمله به شکار بسیار زیاد ولی کمتر از شاهین است. روتنه به طور کلی قهوه ای مایل به خاکستری و زیر تنه دارای لکه های سیاه و قهوه ای با سفیدی بیشتر است. نوار سبیل قهوه ای در پشت چشمان و تارک رگه های سفید چرکی دیده می شود. که تا پس سرامتداد دارند. تغذیه از حیوانات کوچک، دوزیستان و حشرات و پرندگان است.

زیستگاه: در حال حاضر نیاز به جمع آوری اطلاعات بیشتری است. این پرنده به صورت اتفاقی و خارج از محدوده ی زیستی در ایران مشاهده شده است.

نظرات بسته شده است.