شاه بوف

نام علمی : Bubo Bubo

نام انگلیسی:  Eagle Owl    

نام فارسی: شاه بوف

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 68 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین جغد خاورمیانه است. گوشپرهایش بلند است، که درهنگام استراحت به صورت آویخته دیده می شود. بسیار بزرگتر از جغد ماهیخوار بوده و در اغلب مناطق شمالی ایران دیده می شود. پر و بالش قهوه ای تیره، بدن و سینه به رنگ زرد مایل به قهوه ای پر رنگ به شکل رگه های پهن طولی، چشم ها درشت و نارنجی، با رگه های پهن سینه، که در زیر تنه ی نازکتر شده، و پاهای پوشیده از پرهای نخودی  تیره ی دیده می شود. اوایل صبح و هنگام غروب به شکار پرداخته و طعمه های بزرگ تا اندازه ی خرگوش را شکار می کند. روی درخت به طور قائم می نشیند و بیشتر تک زی است. هر چه به سوی جنوبف یعنی نواحی غربی، پیش برویم این پرنده را کمرنگ تر می بینیم.

صدا: پرنده ی نر در هنگام قلمرو خواهی ، صدایی شبیه «هو » یا «هو-و»دارد که دائم آن را تکرار می کند.

زیستگاه: این پرنده در نواحی کوهستانی، استپ ها، مناطق صخره ای و سنگ های بیرون زده به سر برده و در لبه ی صخره ها وشکاف ها یا لانه های متروکه، آشیانه می سازد در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: در سال های اخیر جمعیت این پرنده به سبب تخریب زیستگاه هایش کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین، حفاظت ا زمحل های تولید مثلش از اهمیت بسزایی برخوردارداست.

نظرات بسته شده است.