شبگرد بلوچی

نام علمی : Caprimulgus Maharattensis

نام انگلیسی:  Skyes Nightjar    

نام فارسی: شبگرد بلوچی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پر نده، 22 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری دیده می شود و به واسطه ی شکل ظاهریش، در حالت نشسته، از سایر شبگردها متمایز است. از شبگرد مصری، به واسطه ی لکه های سفید روی شاهپرهای بال و در پرنده ی نر، به واسطه ی دو لکه ی سفید زیر دم متمایز است (شبگرد مصری فاقد لکه های سفید روی بال است وتنها لکه ی کمرنگی در زیر دم دارد). از گونه ی اروپایی، به واسطه ی پرو بال ساده ( در گونه ی اروپایی، تارک به رنگ خاکستری نخودی نبوده و فاقد چانه ی سیاه و دو نوار کمرنگ خط بالی و پرهای پوششی است) و از گونه ی هندی (که در بسیار شبیه آن است) ، نیز به واسطه ی پرو بال ساده تر تمیز داده می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه قورباغه است واغلب پس از غروب آرام و شبیه «که لوک- که لوک- شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی، کشتزارهای رها شده با درختان گز، به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده، درحال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است.