طوطی طوق صورتی

نام علمی : Psittacula Krameri

نام انگلیسی:  Ring necked Parakeet    

نام فارسی: طوطی طوق صورتی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتیمتر طول دارد و با بدنی کشیده و سبز رنگ، دم دراز (در حدود 25 سانتیمتر ) و منقار کوچک و قرمزقلاب مانند دیده می شود. تنها گونه ی طوطی است که در ایران، به صورت وحشی دیده می شود. در پرنده ی نر، زیر گلو سیاه است و در پس گردن، طوق باریکی به رنگ صورتی مایل به قرمز دیده می شود که پرنده ی ماده فاقد آن است. پرنده ی جوان، دارای گلوی قرمز و منقار شاخی است. پروازش سریع، آرام و مستقیم است. اما هنگام پرواز در گروه، ممکن است به طور  ناگهانی، تغییر جهت دهد.

صدا: این پرنده بسیار پر سر و صداست و صدایش شبیه «کی- آک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در باغ ها ، جنگل های باز و نزدیک  کشتزارهای به سر برده و در سوراخ درختان، به صورت گروهی، آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران، احتمالا، از قفس رها شده و جمعیت های بزرگی را در اغلب شهرهای بزرگ تشکیل داده است. اما احتمال دارد جمعیت ها یی از آنها نیزبه طور طبیعی در جنوب شرقی ایران وجود داشته باشند.

حفاظت: در حال حاضر، به شبب نگهداری این پرنده به صورت قفسی، تعداد فراوان آنان در پارک ها و باغ های داخل و حاشیه ی شهرها، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.