عبور با دوچرخه از کویر لوت

با هدف معرفی سال جهانی جنگلها
سال 2011 از طرف سازمان ملل، سال جهانی جنگلها، نامگذاری گردیده است. این سال در حقیقت جشنی بین المللی با موضوع “جنگل ها برای مردم” معرفی گردیده است. 2011 فرصتی یک ساله است تا با آموزش افراد، متولیان، شهروندان و بخصوص مردم جوامع بومی، این عرصه های باقیمانده از اکو سیستمهای ضروری و پشتیبان حیات و تنوع زیستی در سیاره زمین را از تخریب و توسعه ناپایدار تا حد امکان حفظ نمود.تعدادی از تشکلهای ریست محیطی با تشکیل کمپینی ایرانی در صدد تلاش برای پاسداشت و معرفی سال جهانی جنگلها در ایران برآمده اند. هدف از این تلاش ارتقا سطح آگاهی افراد، شهروندان، دانشجویان ، کودکان و جوامع بومی که مستقیم با جنگلها در تعامل هستند می باشد.آگاهی و شناخت از اولین موارد ضروری در بحث حفاظت و آموزش در باره محیط زیست به شمار می آیند.
سالها است جنگلهای باستانی و بی نظیر کشورمان تهدید به نابودی می‌شوندو بسیاری از کارشناسان سرعت این نابودی را 320 مترمربع در ثانیه اعلام می‌کنند.حضور صدها شرکت بهره بردار، قاچاقچیان چوب، انواع طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیست، بی‌توجهی به قوانین موجود و نهایتا آتش سوزی‌های پی در پی ایجاب می‌نماید اقدامی در خور برای حفظ این اندک باقیمانده میراث طبیعی‌مان انجام دهیم.
تیم دوچرخه سواری کانون محیط زیست دانشگاه شهید رجایی با هدف معرفی و پاسداشت سال جهانی جنگلها بیابان بزرگ لوت را از شمال (خوسف بیرجند) تا حاشیه های جنوب غربی( شهداد) در مسیری به طول تقریبی 400 کیلومتر رکابزنی کردنند.محمد عظیمی و محمد جواد محسن پور طی چهار روز این مسیر را رکاب زده اند. این فعالان محیط زیست امیدوارند بتوانند با ایجاد حساسیت نسبت به نابودی جنگلها در ایران در بین مخاطبین این حرکت، گامی کوچک برای اطلاع رسانی و آموزش در باره جنگلها بردارند.
” هر درختی که فرو می افتد، نفس گرم زمین است که در سینه می شکند“
این برنامه که ازحمایت معنوی 20 گروه زیست محیطی برخوردار بوده است از 4/11/89 تا 10/11/89 اجرای آن طول کشیده است.سرپرستی تیم پشتیبانی برنامه برعهده هادی قباد بوده و لازم است از گروههای حامی محیط زیست شهرستان بیرجند و مردمان خوب شهداد نیز به خاطر پشتیبانی مستقیم تقدیر به عمل آید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

نظرات بسته شده است.