عقاب صحرایی

نام علمی : Aquila Nipalensis

نام انگلیسی:  Steppe Eagle    

نام فارسی: عقاب صحرایی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 75 سانتی متر طول دارد. پرنده ی بالغ به رنگ قهوه ای تیره، با پوشش متنوع زیر بال، شبیه قسمت های دیگر بدن با کمرنگ تر از آن دیده می شود. زیر بال ها یکدست، با پرهای پروازی کمرنگ تر یا پررنگ تر از آن، و نوارهای تیره ی پهن در حاشیه ی انتهایی بال ها، که حاشیه ی سرشانه و پیش بال تیره رنگ است، دیده می شود. از بالا، روتنه غالبا در سطح بال ها کمرنگ تر است با رگه های تیره که تا شاهپرهای کمرنگ تر ادامه دارند. دم خاکستری مایل به قهوه ای و قاعده و انتهای آن تیره تر است. پرنده ی جوان قهوه ای کمرنگ است که نوارهای مشخص سفیدی در زیر بال ها، لکه ی بزرگ شاهپرها ا زبال و دمگاه تیره اش آن را از پرنده ی جوان شاه باز متفاوت می سازد. معمولا پرنده ی تازه بالغ تا کامل شدن پشش رنگی بدنش، تیره تر از پوشش زیر بال ها است و شباهت بسیار با نابالغ عقاب خالدار کوچک دارد، با این تفاوت که نوارهای سفید زیر بال، پرهای انتهایی مشخص بال و منقار بزرگترش او را متمایز می کند. لکه ی زرد رنگی در انتهای منقار این پرنده دیده می شود که تا زیر چشم امتداد دارد. پروازی سنگین، همراه با بالبازروی با بال های پهن، که به حالت خمیده در می آید، دارد.

زیستگاه: این پرنده در استپ های باز و نواحی نیمه بیابانی و کوهپایه ها، نزدیک تالاب ها و نزدیک زباله دانی شهرهای درون بیابان به سر می برد. در ایران ، در مناطق جنوب شرقی، به صورت مهاجر دیده شدهاست.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، ضمن بررسی دقیق مناطقی که در آنها به سر می برد، باید برای حفاظت از این مناطق اقدامات جدی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.