عقاب طلایی

نام علمی : Aquila Chrysaetos

نام انگلیسی:  Golden Eagle    

نام فارسی: عقاب طلایی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 75 تا 88 سانتیمتر طول دارد. توانایی پروازش د رحد بالایی است و بال زنی های متفاوتی دارد و د رهنگام بالبازروی با بالباز اوج گیرهای باشکوه، بال هایش را بالا نگه می دارد. در پرواز شاهپرهای اولیه را می گستراند و آن را اندکی رو به بالا، به شکل «7» وکاملا به جلو، نگه می دارد.دم نسبتا بلند و مستطیل شکل و پس سر به رنگ مسی طلایی است. پرنده ی نابالغ به رنگ قهوه ای تیره و پرهای پس سر به رنگ زرد مسی با قاعده ی سفید بی رنگ است.  شاهپرهای اولیه و ثانویه ود م سفید چرکی است که نوار تیره و پهنی در انتها دارد  با افزایش سن، از سفیدی آن کاسته می شود. تنوع رنگ پرو بال در پرنده ی نابالغ ممکن است موجب اشتباه آن با شاه باز و عقاب خالدار بزرگ یا عقاب خالدار کوچک شود.

صدا: این پرنده در کوهستان های کم کگیاه و خشک؛ جنگل های کوهستانی و صخره های ساحلی به سر برده و روی درختان بلند  یا لبه ی پرتگاه آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: این پرنده د رزمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، باید برای حفاظتش اقدامات جدی صورت گیرد. به خصوص گاهی اوقات این پرنده را به منظور تربیت برای شکار صید می کنند، که باید به جدیت از این کار جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است.