عقاب مارخور

نام علمی : Circartus Gallicus

نام انگلیسی:  Short toed Eagle    

نام فارسی: عقاب مارخور 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 74 تا 73 سانتیمتر طول دارد واز عقاب های پهن بال و بزرگ، و زیر تنه ی یکدست سفید است. از عقاب ماهیگیر بزرگتر، اما از سایر عقاب های کوچکتر است. سینه و گلو تیره تر و انتهای دمش مربعی شکل است و سه نوار عرضی تیره رنگ دارد. سرش نسبتا بزرگ و گرد وسفیدی زیر تنه اش گاهی با خال های تیره یا رگه هایی همراه است. روتنه قهوه ای مایل به  خاکستری است و در زیر بال هایش رگه های تیره ای مشاهده می شود. این پرنده عمدتا از مار و گاهی نیز ار مارمولک و قورباغه تغذیه می کند.  

صدا: صای این پرنده، سوت ممانند و شبیه سارگپه ها به صورت «کی –یو» یا «هو-اپ» و یا پی ی –او» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در شیب های کوهستان، دره های تنگ و جنگل های دودرست با درختان پراکنده به سر برده و روی درختان آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها، به تعدا اندک، دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اولف باید بررسی دقیقی از پراکندگی این پرنده صورت گیرد  سپس برای حفاظتش اقدام شود. در هر حال، محل های تولید مثل این پرنده باید تحت کنترل کامل باشد.

نظرات بسته شده است.