علامت دهی برای درخواست کمک

مثل تمامی مهارت های زنده مانی دیگر که باید قبل از قرار گرفتن در شرایط بقا بیاموزید ، علامت دهی برای درخواست کمک نیز می بایست قبل از این که به آن نیاز پیدا کنید فرا گرفته شود.

شرایطی وجود دارد که شما برای نجات خود ناگزیرید که از ارسال علامت درخواست کمک استفاده نمایید تا توسط آن بتوانید فرد یا افرادی را که در دوردست قرار دارند را از وجود خود آگاه سازید. در صورتی که شما دو روش ارتباطی رادیویی (تلفن همراه ، بیسیم ، …) و صوتی(سوت ، …) را در اختیار نداشته باشید اساسا مجبور به استفاده از سیگنالهای بصری هستید. بسته به وضعیت شما و همچنین مواد در دسترس ، شما می توانید با استفاده از چراغ قوه یا هدلامپ ، آینه ، آتش ، دود ، منور و روش های مشابه اقدام به ارسال سیگنال کمک کنید.

سیگنال های تصویری

برای آماده کردن خود جهت ارسال سیگنال بصری باید نکاتی را در نظر داشته باشید.

همیشه در نظر داشته باشید که محلی در نزدیکی پناهگاه خود ، در منطقه ای باز و مرتفع را برای علامت دهی انتخاب کنید و در صورتی که محل بازی وجود ندارد باید خودتان اقدام به پاکسازی قسمت مناسبی از منطقه کنید که در جستجوهای هوایی به راحتی قابل رؤیت باشد.

در نظر داشته باشید که همیشه جستجو برای یافتن شما ، از آخرین منطقه ای که از شما اطلاعاتی در دست بوده آغاز می شود و یا از مسیر رفت و برگشت شما که قبلا توسط خودتان اعلام شده. بنابراین در نظر داشته باشید که محل ارسال علامت هرچه نزدیکتر به این نقاط باشد به نتیجه جستجوی نجات گران کمک بیشتری خواهد کرد.

سیگنال کمک (S.O.S)

S O S یا Save Our Souls بهترین علامت شناخته شده وضعیت بحرانی بین المللی است. هر شخصی باید با S O S آشنایی داشته باشد. این علامت را می توان با هر روش صوتی و بصری منتقل کرد . کدی که برای ارسال این علامت وجود دارد به این صورت است:

سه علامت کوتاه – سه علامت بلند – سه علامت کوتاه

که این ریتم تکرار می شود

برای اینکه نمونه های از چگونگی ارسال این پیام به روش های بصری و صوتی بیان کرده باشیم به مثال های زیر توجه کنید:

شما می توانید به عنوان ارسال سیگنال زمین به هوا از سنگ و یا هر شیء تیره رنگ دیگری استفاده کنید ، و خود حروف S O S را روی زمین بنویسید تا از بالا دیده شود.

می توانید در تاریکی شب توسط نور یک چراغ قوه قوی برای هواپیما ، هلیکوپتر و یا افرادی که در دوردست احتمال وجود آنها می رود ، این پیام را ارسال کنید.

در طول روز با استفاده از یک آینه مخصوص ارسال سیگنال و یا آینه معمولی که معمولا در کیف بقا موجود می باشد و یا هر شیء مشابه ، این پیام را ارسال کنید.در صورتی که ارسال نور های کوتاه مدت و بلند مدت با آینه برای شما مشکل است می توانید پیام را سه بار سه بار تکرار کنید. معمولا ارسال پیام های سه تایی اعلام وضعیت بحرانی است. همیشه از قدرت تخیل خود استفاده کنید.

سیگنال آینه

در یک روز آفتابی ، یک آینه می تواند ابزار مناسبی برای ارسال سیگنال کمک باشد . ابزار هایی همچون عینک ، سگک کمربند ، ته براق قمقمه ، شیشه و یا هرشیء مشابه دیگری که بتواند اشعه خورشید را منعکس کند می تواند در این امر به شما کمک کند. لوازم همراهتان را چک کنید ، احتمالا قطب نمای آینه دار همراهتان باشد !!!

یک فلش نور از فاصله بسیار دوری می تواند دیده شود ، سعی کنید با ارسال تشعشعات نور ، توسط آینه علامت دهی ، سطح افق را بطور عرضی درو کنید. در صورتی که هواپیمایی به شما نزدیک شد به هیچ وجه بیشتر از چند ثانیه به طرف کابین هواپیما اشعه نوری ارسال نکنید زیرا ممکن است باعث از بین رفتن دید خلبان شود و این حادثه ساز است. برای این کار از کد S O S استفاده نمایید. این عمل دو حسن دارد اول اینکه مفهوم پیام وضعیت بحرانی را ارسال می کند و دوم اینکه به دلیل منقطع بودن فلش های نور ، آسیبی به دید خلبان وارد نمی شود.

هنگام استفاده از آینه علامت دهی ، با استفاده از دست آزاد خود ، به نشانه روی کمک کنید و خطی را که می خواهید علامات به آنجا ارسال شود در نظر بگیرید و در هر لحظه حرکت خورشید و موضع خود را در نظر داشته باشید.

سیگنال آتش

در طول روز می توانید از دود آتش برای درخواست کمک استفاده نمایید. دود آتش از فواصل بسیار دوردست قابل رویت می باشد.

یکی از بهترین روش های ارسال سیگنال کمک در شب ، استفاده از آتش است که به دور روش قابل اجراست. هر دو روش از سیستم های استاندارد و شناخته شده بین المللی می باشند….

نظرات بسته شده است.