علف مار

Capparis spinosa L  علف مار – کَوَر – کَبَر – خاورک

 

گیاه کامل

– اندام‌هاى رویشى:

گیاهى پایا، به شکل درختچه‌هاى کوچک و خاردار، با انشعابات گسترده و خوابیده که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقه‌هاى این گیاه پوشیده از کرک، متعدد، به طول ۱۰۰ سانتى‌متر که داراى انشعابات سخت و گسترده است و بر روى زمین پهن شده‌اند. برگ‌ها تقریباً متناوب، کرک‌دار، مدوّر، تخم‌مرغى شکل، به طول ۲ سانتى‌متر که در قاعده داراى گوشوارکى خارمانند و قلابى شکل است.

اندام‌هاى زایشى :
گل‌ها بزرگ، معطر، و به رنگ سفید تا متمایل به قرمز و داراى چهار کاسبرگ هستند که کاسبرگ‌هاى بیرونى بسیار بزرگتر از کاسبرگ‌هاى داخلى هستند. گلبرگ‌هاى این گیاه بزرگتر از کاسبرگ‌ها و داراى تعداد زیادى پرچم که میلهٔ پرچم‌هاى آن بلند و به رنگ بنفش متمایل به سفید است. میوهٔ این علف هرز بیضى شکل، ابتدا به رنگ سبز روشن که تدریجاً متمایل به قرمز مى‌شود و گوشتدار است. موسم گلدهى این گیاه اردیبهشت تا خردادماه است.

محل رشد و پراکنش
این‌گونه بیشتر در نواحى کم‌ارتفاع و گرم و مرطوب مى‌روید و در بیشتر نواحى ایران مشاهده مى‌شود. کور فوق‌العاده به خشکى مقاوم است و ریشهٔ آن مى‌تواند تا اعماق زیادى درون خاک نفوذ کند تا بتواند از رطوبت لازم برخوردار شود

نظرات بسته شده است.