غاز پا زرد

نام علمی : Anser Fabalis

نام انگلیسی:  Bean Goose    

نام فارسی: غاز پا زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 75 سانتی متر طول دارد و کوچکتر و لاغرتز از غاز خاکستری و اندکی بزرگتر از غاز پیشانی سفید است. سروگردن قهوه ای تیره و عمدتا پیشانی سیاه اند. بدن قهو ه ای کمرنگ و منقار سیاه و نارنجی و گاهی اوقات کاملا نارنجی است. به طور تصادفی ، قاعده ی منقار سیاه است. پاها نارنجی روشن، مایل به صورتی و حاشیه بال ها سفید تا تیره است. روتنه قهوه ای و حاشیه ی پرها سفید است. که حالت راه راه عرضی پیدا می کند. زیر تنه قهوه ای نخودی رنگ، با حالت دودی است. هنگام پرواز، روی بال  و پرها پوشش قهوه ای کمرنگی دیده می شود که اندکی در انتهای پرها به رنگ خاکستری است.

صدا: صدای این پرنده، شبیه غاز خاکستری است و هنگام پرواز، دو سیلابی و به صورت «یونگ- آنک» یا «او- او» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده؛ زمستان ها ، در علفزارهای نزدیک آب شیرین و گاهی همراه با غاز خاکستری و دور از دریا به سر می برد. در ایران؛ به تعداد اندک؛ در سواحل دریای خزر دیده میشود.

حفاظت: با توجه به تعداد اندک این پرنده و کمیاب بودن آن؛ نیاز به جلوگیری و کنترل کامل از شکار شدن و حفاظت ویژه دارد.

نظرات بسته شده است.