قطب نمای عدسی دار

قطب نمای عدسی دار (Lensatic)
متد کنترل به شرح زیر است.
قطب نما را صاف نگه دارید:
برای خواندن آزیموت به وسیله مشاهده اشیاء، درب قطب نما را باز کنید شیار اشیاء را تنظیم کنید. سیم زاویه مقابل را هم تنظیم کنید و آزیموت (برحسب درجه) از میان لنزها بخوانید. شیار روی عدسی، زاویه دید و نشانه دید باید در یک راستا باشند. آزیموت باید به وسیله یک نگاه اجمالی بر شاخص از میان عدسی خوانده شود.
استفاده از قطب نمای عدسی دار در شب
برای استفاده در شب مسائلی وجود دارد مثل علامت گذاری نورانی و دندانه های 3 درجه. چرخاندن حلقه bezel به چپ باعث افزایش و چرخش حلقه به راست باعث کاهش آزیموت میشود. bezel یک نقطه توقف و یک حالت فنری دارد که اجازه میدهد درجهت عقربه ساعت و درجهت خلاف عقربه ساعت تا 3 درجه در هر ضربه بچرخد و حلقه bezel را باب میل ما نگه دارد.
هنگامی که از قطب نما در شب استفاده میکنید باید حدالامکان تا زمان بودن نور از یک آزیموت اصلی استفاده کرد. با این آزیموت اصلی به عنوان پایه میتوان هر آزیموت 3 درجه دیگر را به وسیله فشار دگمه bezel بدست آورد.

قطب نمای رز (ROSE)
این یک قطب نمای عقربه دار با طراحی قدیمی است. صفحه مندرج بیرونی به 360 درجه تقسیم شده است. چهار جهت اصلی در آن شمال، جنوب، غرب و شرق است.
درجه بندی آنها 90 درجه است. برای آسانی کار قطب نما به چهار قسمت به شرح زیر تقسیم شده است:
شمال شرق (NE) بین 0 تا 90 درجه.
جنوب شرق (SE) بین 90 تا 180 درجه.
جنوب غرب (SW) بین 180 تا 270 درجه.
شمال غرب (NW) بین 270 تا 360 درجه.
استفاده از این چهار جهت مهم است و در سفر، اولین راهنمای راه خواهند بود. یادگیری جهت‌یابی به شما کمک میکند که از اشتباهات بالقوه 180 درجه بپرهیزید. قطب نما به 45 درجه ربع NE اشاره میکند درحالی که نقشه ربع SW را نشان میدهد در این حالت شما خواهید فهمید که 180 درجه اشتباه شده است.
قطب نمای کلاسیک تقسیمات فرعی بیشتر نسبت به قطب نمای رز دارد. امروزه قطب نمای رز استفاده چندانی ندارد. زیرا ما موقعیت خود را به درجه اعلام میکنیم.

نظرات بسته شده است.