قلعه عاشوراگاه (محمدیه)، نایین

این قلعه از معروفترین بناهای نایین است که بالای کوهی مشرف بر محله زیبای محمدیه قرارگرفته است . عاشوراگاه تقریباً از تمام نقاط محمدیه و از جاده نایین به انارک نیز دیده می شود . چنانکه به محض ورود به محمدیه نخستین بنایی که به چشم می خورد قلعه عاشوراگاه است . بنابر موقعیت سوق الجیشی این قلعه احتمالاً از آن به عنوان دژی دفاعی استفاده می شده است . راهزنان فرهنگ ، بارها به این قلعه دستبرد زده و اشیاء عتیقه فراوانی از آن به یغمابرده اند از این رو در قلعه فعلاً بسته است . با این همه شکوه این قلعه چندان است که تماشای آن از جای جای محله محمدیه روح را  برمی انگیزد.

نظرات بسته شده است.