مارکوپولو

نویسنده کتاب «مارکوپولو» در ایران «آلفونس گابریل» است که آن را پرویز رجبی ترجمه و انتشارات اساطیر با همکاری مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها منتشر کرده است. مارکوپولو، جهانگرد ونیزی حدود 700 سال پیش به چین سفر کرد و از نزدیکان خان مغول قوبلای قاآن، جانشین چنگیزخان شد و از طرف او مأموریت های سیاسی زیادی به اومحول گردید . مارکوی جوان سرانجام پس از 17 سال اقامت در چین از سوی خان مغول مأموریت یافت، شاهزاده خانم مغول گوکاچین را که برای ارغون خان پادشاه ایلخانان در ایران، در نظر گرفته بود به ایران برساند.

او برای این سفر مخاطره آمیز 14 کشتی در اختیار داشت و 600 نفر از همراهان پولو در این سفر دریایی کشته شدند. پولو سرانجام توانست با تأخیر طولانی، شاهزاده خانم مغول را صحیح و سالم به ایران برساند. قرار بود پولو پس از تحویل امانت گرانبهای خود مجددآً به چین باز گردد. ولی خبر مرگ ناگهانی خان مغول او را از قولی که به خان داده بود رها کرد.

مسیر حرکت مارکو، در ایران، از شمال به سمت جنوب بود. تبریز، نخستین شهر بزرگ ایران بود که مارکو با آن روبه رو شد. ابهر، ساوه، قم، کاشان، یزد، کرمان ، جیرفت و طبس از جمله شهرهایی است که در سفر نامه ی مارکوپولو و در مستندات تاریخی ، وضعیتشان در آن روزگار به تفصیل شرح داده شده است.

نظرات بسته شده است.