مار گردن (باکلان مار گردن)

نام علمی : Anhinga Rufa

نام انگلیسی:  Darter    

نام فارسی: مار گردن (باکلان مار گردن)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتی متر طول دارد و شبینه با کلان، اما گردن و دمش دراز تر است. سر و گلو به رنگ قهوه ای مسی است و نواری سفید مایل به قهوه ای در زیر چشم دارد که تا میانه ی گردن امتداد می یابد. روتنه و دمش سیاه است اما روی بال هایش خطوط و لکه های سفید ی دیده میشود. هنگام شنا، بدن زیر آب قرار گرفته و تنها سر و قسمتی از گردن بیرون آز آب می ماند. پرنده ی نابالغ، به رنگ قهوه ای تیره؛ اما گردن و زیر گلو ، سفید کمرنگ است.این پرنده از ماهی تغذیه می کند.

زیستگاه: این پرنده در آب های تازه و شیرین، رودخانه ها و تالاپ های مناطق گرم به سر می برد و در میان جمعیت با کلان ها تولید مثل می کند. نسل این پرنده در بسیاری ازمناطق از بین رفته است. در ایران؛ پیش از این، در آب های جنوب غربی، دزو کرخه، دیده شده بود، اما در سالهای اخیر دیده نشده یا اینکه بررسی های انجام شده اندک بوده است.

حفاظت: لبادا، باید وضیعت این پرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، برای حفاظت از این پرنده ، برنامه ریزی کاملی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.