مرغ حق جنوبی

نام علمی : Otus Brucei

نام انگلیسی:  Striated Scops Owl    

نام فارسی: مرغ حق جنوبی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه مرغ حق است، با این تفاوت که روتنه شنی خاکستری روشن، بدون خال های سفید روی تاج یا پشت گردن و زیر تنه خاکستری با رگه های نازک سیاه است. حلقه ی دور چشم زرد پاها از پرهای خاکستری شنی با لکه های ریزتیره پوشیده شده است. پرنده ی جوان با زیر تنه ای کاملا خط دار (برخلاف پرنده ی بالغ و پرنده ی جوان مرغ حق) دیده می شود. شب زی بوده صدایش بهترین ویژ گی شناسایی این پرنده است.

صدا: صدای این پرنده آرام و فریادش تا فاصله ی کوتاهی شنیده میشود. پرنده ی نر در قلمرو خود، صدایی سبک و با نوسان، شبیه «ووو» یا «اووو-اووو-اووو» از این پرنده شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی، باغ های درون شهرها و نخلستان ها به سر برده و در سوراخ درختان آشیانه می سازد.در ایران، در زیستگاه های مناسب در جنوب تا جنوب شرقی فراوان دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که جلوگیری از تخریب مناطق زیستگاهی این پرنده،خصوصا جلوگیری ا زقطع درختان قدیمی و نخلستان ها، برای حفاظتش کافی باشد.

نظرات بسته شده است.