مرغ طوفان

نام علمی : Oceanites Oceanicus

نام انگلیسی:  Wilson's Storm Petrel    

نام فارسی: مرغ طوفان

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتی متر طول دارد. و با اینکه در خاورمیانه کمیاب است. اما، معمولا دیده می شود. ویژگی خاص این پرنده، علاوه بر دمگاه سفید؛ که در اغلب مرغان طوفنان دیده می شود. بیرون زدن پاها در انتهای دم ( که مربع شکل است) در پرواز، و گستردگی دمگاه از دو طرف تا بالای دم، از مشخصه های این پرنده است. همچنین روتنه و کناره ی بال ها قهوه ای تیر و زیر تنه کاملا تیره است. پروازش به صورت بال زدن همراه با بالبازروی است. شناسایی این پرنده از سایر مرغان طوفان بسیار دشوار است.

صدا: صدای این پرنده به درستی شناخته شده نیست.

زیستگاه: این پرنده در دریا به سر می برد. در ایران، در سواحل و آبهای نزدیک ساحل دریای عمان دیده شده است.

حفاظت: این پرنده نیازی به اجرای برنامه های حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.