مسجد بندرآباد، یزد

بندرآباد در سى و شش کیلومترى یزد واقع شده و از مناطق قدیمى استان یزد است. یکى از آثار تاریخى مهم این ده مسجد جامع آن است.
ساختمان مسجد شباهت زیادى به سایر مسجدهاى قرن هشتم دارد، به این معنى که صحن مسجد به شکل مربع و با طول و عرض یازده متر است که در مشرق و مغرب آن دو ایوان سرتاسرى به عرض نُه متر ساخته شده است که انتهاى ایوان‌ها از دو طرف به گنبد جنوبى مسجد راه دارد. در جنوب صحن، صفه‌اى به عرض نُه متر است و عقب آن گنبدى است به طول و عرض نُه متر که در دیوار جنوبى آن محراب قرار گرفته و قسمت شمالى مسجد را شبستان سرپوشیده‌اى فرا گرفته است. پوشش خارجى گنبد از آجر ساده ساخته شده است. محراب مسجد داراى مقرنس‌کارى گچى است که زیر آنها از شمسه‌هاى کاشى معرق لاجوردى زینت یافته و ازارهٔ آن از کاشى‌هاى فیروزه‌اى شش ضلعى پوشیده شده است.
در کنار محراب، منبر سیزده پلهٔ بزرگى قرار دارد که اطراف آن را با کاشى‌هاى فیروزه‌اى و لاجوردى معرق و گره‌سازى زینت داده‌اند. بر بدنه دو طرف منبر، دو شمسهٔ معرق لاجوردى است که با کاشى سفید به خط بنایى جملهٔ لا‌اله‌الا‌اللّه محمد رسول‌اللّه را دوبار بر هر شمسه نوشته‌اند.

نظرات بسته شده است.