مسجد جامع بفرویه

مسجد جامع بفرویه/ حاجی ملک این بنا در بفرویه یا معین آباد – از توابع میبد اردکان یزد – واقع گردیده و از آثار قرن نهم هجری است . بنای مسجد مشتمل بر صحن، ایوان، شبستان تابستانی و زمستانی است . ورودی اصلی مسجد در خیابان حسینیه واقع گردیده است و در چوبی کنده کاری دارد . بر قسمت بالای هر یک از تنکه های این در، تسمه های آهنی کوبیده اند . بر لنگه سمت راست، تاریخ 879 ه- . ق و نام استادکار " قطال شرقال حداد بفروئی " و بر لنگه سمت چپ، نام دوازده امام و عبارت "کتبه شهاب الدین شر قال حداد " نوشته شده است . این مسجد از جانب دیگر نیز دارای دری کوچک، قدیمی و کنده کاری است . بر بالای این در، کتیبه ای بر کاشی معرق ثبت شده که بر قسمت قابل قرائت آن، عبارت " المهتدین کتیبه فخرالدین فی 866 "خوانده می شود . منابع : افشار. 1348، ج1، ص97؛گلمبگ و ویلبر.1374،ص514

نظرات بسته شده است.