مسجد جامع ترزجان

این بنا در ترزجان- از توابع مهریز یزد – واقع گردیده و بنای اولیه آن بر طبق کتیبه چوبی آن احتمالا مربوط به قرن هشتم هجری است . با توجه به کوهستانی بودن منطقه، در این مسجد، از پوشش های مسطح تیز و چوبی استفاده شده و سقف شبستان ها بر روی ستون های چوبی قرار گرفته است . در این مسجد، قسمتی از کتیبه ای چوبی به ابعاد 73 × 22 سانتی متر باقی مانده که بر آن به خط نسخ، عبارت ذیل خوانده می شود : " محمد بن ابی الغنایم روبین کذا الصراف غفرالله له و لوالدیه فی س_ افتادگی شهرالله تعالی رمضان المبارک سنه تسع و ستین و سبعمائه 769 ه-.ق" . دو کتیبه چوبی دیگر مربوط به بازسازی مسجد در دوره قاجاریه در این مسجد وجود دارد که عباراتی تقریبا مشابه دارند: " بتاریخ یازدهم شهر ربیع الثانی سنه 1245 تجدید یافت مسجد جامع طرزجان چند کلمه محو شده بناهای خیر عالی حضرت سعادت منقبت خیر الحاج و المعمار حاجی محمد تقی خلف الصدق مرحوم حاجی محمد کاظم تاجر قزوینی به سعی آقا محمد رضا ابن مرحوم حاجی محمد طرزجانی کاتبه عبدالعاصی محمد "ناخوانا ". در این مسجد همچنین 12 سرستون چوبی با کنده کاری های زیبا وجود دارد. این مسجد در دوره اخیر بازسازی و نوسازی شده است. منابع: افشار. 1348،ج1،صص437-436؛ افشار. 1349، صص 39-37

نظرات بسته شده است.