مسجد جامع خرانق

این بنا در خرانق در 68 کیلومتری یزد واقع گردیده و مسجد کوچکی است که در پشت منبر آن، سنگ قبری به ابعاد 30×50 سانتی متر مربوط به مزار علی بن محمد بن اسحاق المولی – متوفی 499 ه-. ق- نصب کرده اند . منبع: افشار. 1348، ج1،ص174

نظرات بسته شده است.