مسجد جامع علی آباد

این بنا در آبادی علی آباد – از توابع شهرستان تفت یزد – واقع گردیده و اثر قابل توجه آن ، سنگ محرابی منقوش و مورخ 1167 ه-. ق و وقف حاجی اسماعیل ولد مرحوم حاجی محمد علی عقدایی و کار محمد حسین سنگ تراش است . منبع : افشار. 1348،ج1،ص371

نظرات بسته شده است.