مسجد جامع فیروز آباد

این بنا در فیروزآباد در ناحیه میبد یزد واقع گردیده و ازآثار قرن نهم هجری است که در سال 866 ه- . ق توسط شخصی به نام شمس الدین علی بنا گردیده است . بنای مسجد مشتمل بر صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستانی مستطیل شکل است . در ورودی مسجد از طرف بازارچه کنده کاری و قدیمی است . بر بالای این در، کتیبه چوبی و تاریخی بنا نصب شده که بر آن، نام بانی و تاریخ ساخت آن ذکر شده است . در کنار همین مدخل، لوحه ای کاشی مورخ 1108 ه-. ق نصب شده که محتوای آن ارتباطی به بنای مسجد ندارد . در ضلع جنوبی مسجد ، ایوان با طاق گهواره ای، و پشت سر آن ، گنبدخانه ای با گنبد نسبتا بلند واقع است . گنبدخانه همچنین دارای بادگیری است . در ضلع جنوبی گنبدخانه ، طاقنمای عمیقی با پوشش مقرنس، پنجره مشبک و ازاره کاشیکاری است . در زیر مقرنس های این طاقنما، کتیبه ای از کاشی معرق به خط نسخ نصب شده که متضمن آیات قرآنی و عبارات تاریخی ذیل است : " به سعی بنده درگاه شمس الدین علی فی منتصف شهرالله المبارک رجب عمت برکاته سنه ست و ستین و ثمانمائه 866 ه-.ق الهجریه النبویه المصطفویه کتبه الحاج صدر" . ضلع خلفی طاقنما در بخش ازاره دارای کاشیکاری معرق با نقوش گیاهی و اسلیمی از قرن نهم هجری است . کاشیکاری بخش های دیگر ازاره با کاشی های شش ضلعی آبی رنگ در حاشیه ای از کاشی معرق صورت گرفته که آن هم مربوط به قرن نهم هجری است . در مجاورت گنبدخانه، شبستان مستطیل شکل بنا قرار دارد که با طاق و تویزه پوشش یافته و در انتهای آن، محراب و نورگیرهایی تعبیه شده است . منابع: افشار. 1348،ج1،ص71؛حیدریه زاده.1357،ص16؛گلمبک و ویلبر. 1374،ص534

نظرات بسته شده است.