مسجد جامع قدیم مجومرد

این بنا در یک کیلومتری مرکز آبادی مجومرد- از توابع شهرستان یزد- و در شرق آن واقع گردیده و از آثار قرن نهم هجری است . این مسجد که مسجد ریگ و شیخ کبیر نیز خواند ه می شود، بنای گنبدداری است که بخشی از آن ویران گشته و در زیر شن های صحرا دفن شده است . فضای زیر گنبد، مربعی به ابعاد 6×6 متر است که از طرف مغرب به بقعه ای متصل می شود. سقف بقعه به کلی فروریخته است . در این بقعه، دو قبر با کاشیکاری و کتیبه های کاشی قرن نهم هجری وجود دارد که مربوط به بانی بنا- حاجی کمال الدین و فرزند اوست. پایه های این قبرها با کاشی های شش ضلعی آبی رنگ و کتیبه و روی آنها با کاشی معرق منقش پوشش یافته است . بر اساس کتیبه های قبور، حاجی کمال الدین در سال 848 و فرزندش در سال 878 ه-. ق وفات یافته اند . بر این اساس، بنای مسجد مربوط به نیمه اول قرن نهم هجری است . منبع : افشار. 1348،ج1،صص142-145

نظرات بسته شده است.