مسجد جامع منشاد

این بنا در روستای منشاد در 27 کیلومتری غرب شهرتان مهریز در استان یزد واقع گردیده و از آثار قرن هشتم هجری است که در دوره های بعد بازسازی و نوسازی شده است . از آمار قدیم این مسجد، کتیبه ای چوبی مورخ 774 ه-.ق است که در حال حاضر قطعاتی از آن باقی مانده است. بر یکی از قطعات چوبی این کتیبه، عبارت" المسجد السلطاند الاعظم الذی یحیی الآثار الارض نصره الدنیا و الدین شاه یحیی یخلد سلطانه فی سنه اربع و سبعین و سبعمائه" خوانده می شود. منابع: افشار. 1348،ج1،صص448-446؛ افشار. 1349، صص40-39

نظرات بسته شده است.