مسجد حاج نظری، سروستان

این بنا در شهرستان سروستان دراستان فارس واقع گردیده و از آثار دوره صفوی است . بر سردر مسجد، کتیبه ای است که بر آن، تاریخ 1112 ه-. ق – زمان شاه سلیمان صفوی- ثبت شده است . در سروستان، مسجد دیگری با شبستانی ستوندار و ستون های حجیم و لوحه فرمانی مورخ 1253ه-.ق است که بر دیوار مدخل نصب شده است .

نظرات بسته شده است.