مسجد خالدی، بندر لنگه

مسجد خالدی سلطان العلماء (بندر لنگه) این بنا در محله بلوکی بندر لنگه واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار دوره زندیه است که در دوره اخیر بازسازی شده و گسترش یافته است . در مجاور مسجد، مدرسه علوم دینی سلطان العلماء- تأسیس 1336 ه-. ق و ویژه اهل تسنن- واقع شده است. بنای مسجد، بر روی سطح مرتفع تری از زمین های اطراف ساخته شده و مشتمل بر صحن، شبستان و ایوان های ستوندار است . ورودی صحن مسجد، از جبهه شرقی است و در آن، آب انبار و حوض جهت وضو تعبیه شده است . شبستان مسجد دارای دو ستون اصلی در میانه و دو نیم ستون در میانه اضلاع شمالی و جنوبی است . پوشش مسطح تیر و چوبی این شبستان، بر روی ستون های میانی و جرزهای کناری قرار گرفته است . در ضلع غربی مسجد، محراب و در اضلاع مختلف، درگاه های متعددی ساخته شده است . در جانب جنوبی شبستان، ایوانی با دو ردیف ستون پنج تایی به اضافه دو نیم ستون قرار گرفته است . تزیینات بنا منحصر به آرایه های گچی است . در جبهه جنوب شرقی حیاط اصلی مسجد، مأذنه ای ساخته شده است. منبع: اسناد سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان

نظرات بسته شده است.