مسجد سنگی ایچ، اصطهبانات

این بنا در آبادی ایچ، از توابع اصطهبانات فارس، واقع گردیده و از آثار دوره ساسانی است که در دوره اسلامی با افزودن محرابی به مسجد تبدیل شده است . بنا عبارت از ایوان مانندی به ارتفاع حدود 3 متر است که در دل صخره سنگی کوه کنده شده است . این بنا به شماره 957 به ثبت تاریخی رسیده است

نظرات بسته شده است.