مسجد غیاث، بندرلنگه

مسجد غیاث یکی از مساجد تاریخی ومعماری بندر لنگه است این مسجد در وسط محلهٔ البلوکیه واقع میباشد. بنیانگذاری آن توسط شخصی به نام حاجی غیاث بودهاست. در سده سیزده هم هجری قمری بنیان مسجد مذکور پایان یافتهاست این مسجد چند بار مرمت شدهاست، وآخرین تعمیر وبازسازی آن درسال ۱۴۱۰ هجری قمری بودهاست این مسجد دارای یک شبستان بزرگ زمستانی میباشد ستونهای مسجد با گچ بریهای زیبا و برجسته تزئین شدهاست

نظرات بسته شده است.