مسجد ناصری، بندرعباس

این مسجد در سال ۱۳۰۴ شمسى، توسط محمدعلى ناصرى حیدرآبادى بنا شده است. سبک بناى مسجد از معمارى سنتى جنوب ایران بهره جسته و سقف آن از چوب مخصوصى به نام صندل (چندل) که از هندوستان آورده مى‌شد، ساخته شده است

نظرات بسته شده است.