مسجد پنجه على، قم

این بنا در محله‌اى به همین نام (منشعب از تکیه چهار مردان) واقع شده و به جهت وجود قطعه سنگى که تصویر دستى بر آن حک شده، به این نام خوانده شده است. با توجه به قطعات کتیبه‌هاى موجود، بناى آن تحدید و کتیبه‌هایى بر آن الصاق شده است. بناى فعلى مسجد فاقد ارزش معمارى و هنرى و مشتمل بر دو قسمت طاقدار و گنبددار با ایوانچهٔ ورودى در شرق آن است. در ایوان ورودى، بقایاى کتیبه‌هایى از کاشى خشتى است که دو قطعهٔ آن به کلى مفقود شده و بقیه به شیوه‌اى نادرست بر دیوار الطاق شده‌اند. در جدار غربى فضاى گنبددار، طاقچه‌اى است که با کاشى‌هاى الوان گره‌سازى شده و در وسط آن، ‌ قلعه سنگى خاکسترى با نقر فرو رفتهٔ دست انسان قرار دارد.

نظرات بسته شده است.