مسجد کمر بن، نور

این بنا در کمر بن- از دهکده های شهرستان نور- در استان مازندران واقع گردیده و شبستانی است که پوشش طاق و گنبد آن بر روی یک ردیف فیلپا قرار گرفته است . مصالح بنا از سنگ و گچ است . این مسجد در سال 1255 ه- . ق تعمیر گشته و در دوره جدیدتر، سردری بدان افزوده شده است . منبع: ستوده.1355،ص245

نظرات بسته شده است.