مگس گیر گلو سرخ ( مگس گیر سینه سرخ)

نام علمی : Ficedula Parva

نام انگلیسی: Red Breasted Flycatcher    

نام فارسی: مگس گیر گلو سرخ ( مگس گیر سینه سرخ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک است و دو لکه ی سفید در کناره ی قاعده ی دمش دیده می شود. در پرنده ی نر بالغ؛ گلو قرمز نارنجی، که گاهی تابالای سینه امتداد دارد، دو طر سر و گردن خاکستری است پرنده ی ماده و پرنده ی نر دو ساله با گلو و سینه ی نخودی، روتنه ی خاکستری مایل به قهوه ای و زیر تنه ی سفید دیده می شود. برای به دست آوردن غذا، در حالتی که دمش را اندکی راست نگه داشته ، به اطراف پرواز می کند.

صدا: صدای این پرنده خشک و شبیه «ته رررر» و «ته زری» و گاهی آرام شبیه « تله- تله تله- تله- ته لی- لو، ته لی – لو – تی یو- تی یو- وی ت- وی ت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های برگ ریز همراه با سوزنی برگ ها و جنگل های سایه دار به سر برده و به صورت عبوری در هرجایی که درخت وجود دارد دیده می شود و در سوراخ درختان و شکاف سنگ ها یا شکاف تنه ی درختان آشیانه می سازد در ایران، تابستان ها فرواوان و به صورت مهاجر عبوری در شرق و جنوب شرقی به وفور دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.