نوک سرخ دریایی

نام علمی : Phaethon Aethereus

نام انگلیسی:  Red billed Tropicbird    

نام فارسی: نوک سرخ دریایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 98 سانتی متر طول دارد. (با محاسبه ی دم 50 سانتی متری اش) و دریازی است. منقارش قرمز و پرو بالش سفید رنگ است. شاهپرهای انتهایی سیاه رنگ وجفت میانی شاهپرهای دمش بسیار بلند و تقریبا به اندازه ی طول بدن است. پرنده نابالغ فاقد این شاهپرهاست. سطح پشتی رو تنه را خطوطی عرضی، به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری، پوشانده است ونوار چشمی سیاه رنگی مشاهده می شود. پروازش پرتوان، همراه با بال زدن های سریع است. عمدتا از ماهی تغذیه می کند و نر و ماده همشکل اند.

صدا: این پرنده؛ صدای خشن و بلندی دارد که در دریا شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده؛ دریازی است و تنها هنگام تولید مثل به ساحل می آید و در شکاف سنگ ها یا زیر بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، د رجزایر جنوبی خلیج فارس و تنگه ی هرمز تولید مثل می کند و تابستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت: ابتدا باید پراکندگی این پرنده مشخص شود و پس از آن برای حفاظتش برنامه ریزی کرد.

نظرات بسته شده است.