پرستوی شکم سفید (باد خورک کوهی)

نام علمی : Tachymarptis Mella

نام انگلیسی:  Alpine Swift    

نام فارسی: پرستوی شکم سفید (باد خورک کوهی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و شکل و رفتارش بسیار شبیه پرستو دودی است. با این تفاوت که بسیار بزرگتر و بال زدن هایش آرامتر و عمیق است. روتنه قهوه ای، زیر تنه سفید، که با نوار پهن قهوه ای رنگی از سینه جدا شده، ودم و زیر شکم قهوه ای است.

صدا: صدای این پرنده به صورت نجوا، برخلاف پرستوی معمولی، شبیه «تریت- ایت – ایت- ایتی تی تیت- ایت – ایت- » شنیده می شود.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده همانند پرستوهاست، اما بیشتر علاقه مند به مناطق صخره ای و گاهی نیز مشرف به دریا با ساختمان های متروک است. آشیانه را فنجان مانند و در شکاف سنگ ها و زیر شیروانی ساختمان ها وعموما گروهی می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.