پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

نام علمی : Apus Affinis

نام انگلیسی:  Little Swift    

نام فارسی: پرستوی کوچک (باد خورک کوچک)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 12 سانتیمتر طول دارد و کوچک ترین پرستوی منطقه است. دمش مستطیلی شکل است. (هنگامی که پهن می شود گرد است و دو شاخه نیست) و لکه سفید آشکار یدر دمگاهش دیده می شود، که نیاید آن را باچلچله ی دمگاه سفید اشتباه کرد. زیرتنه اش تیره و پر و بالش یکدست سیاه مایل به قهوه ای است و درچشمانش لکه ی سیاهی دیده می شود. هنگام پرواز به دفعات بال زده و به تناوب سر می خورد. پرنده ای کاملا اجتماعی است.

صدا: صدای این پرنده بلند با نوسانات لرزشی اندک، شبیه «دی لی لی لی لیل» شنیده می شود. که به طور منظم، هنگام اوج گیری و بالبازروی تکرار می کند.

زیستگاه: این پرنده زیستگاه ها ی متنوعی دارد. ا زسواحل سنگی رودخانه ها گرفته تا شهرهای بزرگ دیده شده و اغلب در نزدیکی آب به سر می برد و زیر شکاف غارها آشیانه م سازد. یا آشیانه اش از سقف ساختمان ها، آویزان است. در ایران، تابستان ها در زیستگاه های مناسب، خصوصا در مناطق جنوبی کشور ، فراوان است.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.