پرستو (بادخورک)

نام علمی : Apus Apus

نام انگلیسی:  BCommon Swift    

نام فارسی: پرستو (بادخورک)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و هنگامی که پرو بالش تازه و تمیز است. به طور یکدست ، دودی به نظر می آید. اما درحالتی که پر و بالش قدیمی و مسن تر با نوع شرقی تر، قهوه ای مایل به خاکستری تیره دیده می شود. بنابر این، رنگ پر و بال بستگی به شرایط نور دارد. لگه ی گرد و سفید روی گلو متغیر بوده و گاهی نمی توان آن را دید، در روتنه تضاد رنگ دیده نمی شود. اما در زیر تنه، پرهای داخل پرواز اندکی کمرنگ تر از پرهای بدن و پوشش بال است. دمش دو شاخه و عمیق است . به سادگی با پرستوی دودی اشتباه شده و از سایر پرستوها به واسطه ی اندازه و ساخت بدن و فقدان لکه ی سفید دمگاه تمیز داده می شود.

صدا:صدای این پرنده بلند و شبیه «شری ی ی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، د رجاهایی که برای ساختن آشیانه مناسب است، مانند سقف یا زیر لبه ی شیروانی ساختمان و شکاف صخره ها یا سوراخ درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.