پرستو دریایی تک زرد ( پرستو دریایی بد صدا)

نام علمی : Sterna Sandvicensis

نام انگلیسی:  Sandwich Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی تک زرد ( پرستو دریایی بد صدا)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است. رو تنه و بال ها خاکستری بسیار کمرنگ؛ منقار بلند و ظریف به رنگ سیاه با تک زرد بال های بلند و باریک، دم با شکاف دو شاخه ی کوتاه، گردن نسبتا بلند در هنگام پرواز و بال زد ن های قوی مشخص، دیده می شود. تابستان ها، تارک سیاه تا پس گردن محدود شده و سیاهی تا چشم ها نیز می رسد ( شبیه پرستو دریایی کاکلی کوچک). در پرنده ی جوان ،عموما منقار سیاه،جبه و پوشش پیش بال ها تیره، بدون نوار پهن تیره ی داخل بال، که در پرنده ی جوان پرستو دریایی کاکلی کوچک وجود دارد، دیده می شود. در اولین زمستان، روتنه و نوار ابرویی خاکستری تیره و حالت سر شبیه پرنده ی بالغ است.

 صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «که رر- ری ک» یا «ک- ریل» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده تقریبا همیشه در دریا به سر برده و به صورت گروه های بزرگ در سواحل شنی، ماسه ای و جزایر سنگی و گاهی نیز درساحل آب های داخلی آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به وفور، در سواحل جنوبی و تابستان ها؛ به صورت مهاجر عبوری و تولید مثل کننده در سواحل شرقی دریای خزر و دریاچه ی ارومیه فراوان است.

حفاظت : حفاظت از محلهای تولید مثل این پرنده، ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است.