پرستو دریایی معمولی

نام علمی : Sterna Hirundo

نام انگلیسی:  Common Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی معمولی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 35 سانتیمتر طول دارد و معمول ترین و بیشترین پراکنش را در میان پرستوها داراست. بسیار شبیه پرستو دریایی قطبی است با این تفاوت که بال ها اندکی پهن تر، دم کوتاهتر منقار و گردن بلندتر، پیشانی صافتر، پاها اندکی بلندتر و بال زدن هایش بسیار محکم است. شاهپرهای اولیه در انتها تیره رنگ و به سمت داخل پرها خاکستری کمرنگ است ( در پرستو دریایی قطبی، بال ها به صورت یکنواختی خاکستری روشن است).

در زیر بال ها ، د رحاشیه ی جنوبی، نوار تیره رنگی وجود دارد که با رنگ خاکستری شفاف انتهای شاهپرها آمیخته شده است. پاها و منقار به رنگ قرمز نارنجی، نوک منقار، پیشانی ، تارک و پس گردن سیاه و چانه ، گردن، سینه ، شکم و دم دو شاخه کاملا سفید است. پرنده ی جوان به واسطه ی رنگ خاکستری تیره ی روی شاهپرهای ثانویه بال ها( که در پرستو دریایی قطبی سفید است.) بال های پهن تر و نوار پیش بال تیره تر از پرنده ی جوان پرست. دریایی قطبی متمایز می شود، این پرنده در پرو بال زمستانی، از پرستو دریایی گونه سفید تشخیص داده نمی شود. با شیرجه ی آرام به داخل آب، روی طعمه  فرود آمده و مجددا برای شکاری دیگر به داخل آب شیرجه می رود.

صدا: صدای این پرنده، کوتاه، شبیه «کی ت» و «کی رری-کی رری-کی رری» و یا «کری ی – آه » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رسواحل دریاها، دریاچه های شیرین، رودخانه های بزرگ و تالاب های وسیع، به صورت گروهی، به سر برده و در سواحل، میان تپه های شنی، تولید مثل می کند. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری، د راغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.