پرستو دریایی نوک کاکایی ( پرستو دریایی نو ک کلفت )

نام علمی : Sterna Nilotica

نام انگلیسی: Gull billed Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی نوک کاکایی ( پرستو دریایی نو ک کلفت )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه پرستو دریایی تک زرد است، با این تفاوت که منقارش کوچکتر و ضخیم تر و شبیه منقار کاکایی ها و به رنگ سیاه یکدست است. در پرنده ی بالغ، عمق شکاف دم کمتر و فاقد تاج کوتاه ، همانند پرستو دریایی تک زرد است، اما، دم و دمگاهش سفید مایل به خاکستری و حاشیه ی شاهپرها تیره رنگ است. زمستان ها، فاقد تارک سیاه اند، اما به صورت متغیری، در  پشت چشم هایشان لکه ی سیاهی دیده می شود. در پرنده ی جوان، خال های روی خط بالی و پوشش داخلی بال، کمتر از پرستو دریایی تک زرد بوده و تاج سفید و لکه ی سیاه چشمی در آن دیده می شود. راحت تر از پرستو دریایی تک زرد پرواز کرده و در این حالت، گردنش کوتاهتر دیده می شود. در حالت نشسته، پاهای سیاهش بلندتر از پرستوی تک زرد است و در فصل تولید مثل، حشرات را در هوا شکار می کند.

صدا: صدای این پرنده شبیه «گر- وک» و در پرنده ی جوان با نرمی به صورت «پری ی یپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرندگان در باتلاق های شور، سواحل شنی و آب های داخلی به سر برده و در سواحل شنی و جزایر حاشیه ی آب های شور، به صورت گروهی آشیانه می سازند. درایران، عمدتا تابستان ها، در شمال به تعداد فراوان دیده شده و تعداد اندکی از آنان د رجنوب شرقی دریای خزر و همچنین خلیج فارس زمستانی گذرانی می کنند.

حفاظت: حفاظت از مناطق تولید مثل این پرنده اهمیت حیاتی دارد.

نظرات بسته شده است.