پرستو دریایی کوچک

نام علمی : Sterna Albifrons

نام انگلیسی:  Little Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به آسانی از سایر پرستوهای دریایی شناخته می شود. بال ها کوچک و کشیده، اندازه ی بدن کوچک، پروازش مستقیم و سریع وبده و درجا بال زنی می کند. در پرنده ی بالغ، تابستان ها، روتنه خاکستری کمرنگ( که در برخی موارد تا وسط دمگاه امتداد دارد) . شاهپرهای انتهایی بال خاکستری تیره، پیشانی تا بالای چشم سفید، تارک و خط چشمی سیاه منقار زرد با تک سیاه، پاها صورتی گوشتی ودم سفید است که در حالت نشسته، بال ها بیرون از دم قرار می گیرد. پرنده ی بالغ، در زمستان ها، پرو بال نقره ای، که انتهای شاهپرهای اولیه سیاه است، و تارک کمرنگ، که به صورت نوارچشمی در آمده است.  دیده می شود. در پرنده ی جوان، روتنه و بال ها خاکستری تیره، شاهپرهای ثانویه و زیر تنه سفید و پرهای روتنه که تیره رنگ اند، شکل «7» مانندی پیدا می کند. منقار تیره با قاعده ی قرمز رنگ است.

صدا: صدای این پرنده معمولی و شبیه «کری ایک» یا «په رت- به رت- » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در آب های ساحلی و داخلی و رودخانه های پهن به سر برده و در سواحل شنی یا ماسه ای دریاها و رودخانه ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها در مناطق مناسب زیستش فراوان دیده شده و در جزایر و سواحل شنی دریاچه ها و دریاها تولید مثل می کند.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده، ضروری است.

نظرات بسته شده است.