پری شاهرخ

نام علمی : Oriolus Oriolus

نام انگلیسی: Golden Oriol    

نام فارسی: پری شاهرخ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 24 سانتیمتر طول دارد و خجالتی و هم اندازه ی توکا ست و جز هنگام مهاجرت بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده می شود. پرو بال پرنده ی نر زرد روشن و بالها ودمش  سیاه است.در پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ، روتنه سبز، بال ها ودم زیتونی قهوه ای دمگاه زرد مایل به سبز و زیر تنه زرد سفید با رگه های تعیره تر است.در پرواز، دم نسبتا کوتاه به نظر آمده و شبیه دارکوبها پروازش اندکی موجی شکل است که بر اثر کج گردن آرام بالها حالت پروازش تغییر می کند روی شاخه ها و معمولا در نوک درخت می نشیند و میان شاخ و برگ ها پنهان می شود.

صدا: صدای این پرنده آهنگین و بلند شبیه « ته جوه – ولی – که لی – اووه » و هنگام هشدار به صورت «کرا-ایک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده درخت زی است و در پارک ه، جنگل ها ی پهن برگ، میوه زارهای کهن و سواحل رودخانه ها به سر بدره و به ندرت در فضای باز دیده می شود و لابلای شاخه های افقی درختان، به صورت آویزان، آشیانه می سازد. درایران تابستانها فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه جا دیده می شود.

حفاظت: با توجه به اینکه در سال های اخیر بسیاری از پرنده فروشان اقدام به صید وفروش آن می کنند باید برای حفاظت از آن صید و خرید وفروش آن حتی المقدور ممنوع شود.

نظرات بسته شده است.